Gongbad på Torsdagar


Anmälan till Gongbad på Torsdagar
28 december 2023 kl 18:00 i Åfors
Avgift: 100 Kr (5 platser av 12 är bokade)

Bokningen har stängt.